INTERNET – TRUYỀN HÌNH

CAMERA

-9%
Giá bán: 1,100,000  Giá khuyến mãi: 1,000,000 
-15%
Giá bán: 850,000  Giá khuyến mãi: 720,000 
Giá bán: 2,500,000 

TRẢ SAU

GÓI B150

Thoại nội mạng : 1000 (phút)

Thoại ngoại mạng : 100 (phút)

Data 3G/4G tốc độ cao : 4GB

SMS nội mạng : 100

150.000/ 30 ngày

GÓI B200

Thoại nội mạng : Free 30 phút đầu tiên/ cuộc gọi

Thoại ngoại mạng : 150 (phút)

Data 3G/4G tốc độ cao : 8GB

SMS nội mạng : 150

200.000/ 30 ngày

GÓI B250

Thoại nội mạng : Miễn phí 60 (phút)

Thoại ngoại mạng : 200 (phút)

Data 3G/4G tốc độ cao : 10GB

SMS nội + ngoại mạng : 200

250.000/ 30 ngày