KHUYẾN MẠI ĐÓNG CƯỚC TRƯỚC

Tặng ngay 1GB sử dụng trong 1 tháng

Tặng ngay 1GB/ tháng trong vòng 3 tháng

Tặng ngay 5% cước

Tặng 1GB/ tháng trong 6 tháng

Tặng ngay 5% cước

Tặng 1GB/ tháng trong 12 tháng

BẢNG GIÁ CƯỚC TRẢ SAU

Gói T100
100.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : 1000 (phút)
 • Thoại ngoại mạng : 50 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : Không
 • SMS nội mạng : Không
 • SMS nội + ngoại mạng : Không
 • Tặng Data : Không
 • Hạng hội viên : Không
Đăng ký ngay
Gói B100
100.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : 1000 (phút)
 • Thoại ngoại mạng : 10 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 2GB
 • SMS nội mạng : Không
 • SMS nội + ngoại mạng : Không
 • Tặng Data : Không
 • Hạng hội viên : Không
Đăng ký ngay
Gói B150
150.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : 1000 (phút)
 • Thoại ngoại mạng : 100 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 4GB
 • SMS nội mạng : 100
 • SMS nội + ngoại mạng : Không
 • Tặng Data : Không
 • Hạng hội viên : Không
Đăng ký ngay
Gói B200
200.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 30 phút đầu tiên/ cuộc gọi
 • Thoại ngoại mạng : 150 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 8GB
 • SMS nội mạng : 150
 • SMS nội + ngoại mạng : Không
 • Tặng Data : Không
 • Hạng hội viên : Không
Đăng ký ngay
Gói B250
2500.00 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 60 (phút)
 • Thoại ngoại mạng : 200 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 10GB
 • SMS nội mạng : Không
 • SMS nội + ngoại mạng : 200
 • Tặng Data : Không
 • Hạng hội viên : Không
Đăng ký ngay
Gói B300
300.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 60 (phút)
 • Thoại ngoại mạng : 250 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 10GB
 • SMS nội mạng : Không
 • SMS nội + ngoại mạng : 250
 • Tặng Data : Không
 • Hạng hội viên : Không
Đăng ký ngay
Gói B350
350.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 60 (phút)
 • Thoại ngoại mạng : 300 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 12GB
 • SMS nội mạng : Không
 • SMS nội + ngoại mạng : 300
 • Tặng Data : Không
 • Hạng hội viên : Không
Đăng ký ngay
Gói B400
400.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 60 (phút)
 • Thoại ngoại mạng : 350 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 15GB
 • SMS nội mạng : Không
 • SMS nội + ngoại mạng : 350
 • Tặng Data : Không
 • Hạng hội viên : Không
Đăng ký ngay
Gói B500
500.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 60 phút
 • Thoại ngoại mạng : 500 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 30 GB
 • SMS nội mạng : Không
 • SMS nội + ngoại mạng : 400
 • Tặng Data : 30GB/ tháng
 • Hạng hội viên : Bạc
Đăng ký ngay
Gói B700
700.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 60 phút
 • Thoại ngoại mạng : 700 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 30 GB
 • SMS nội mạng : Không
 • SMS nội + ngoại mạng : 700
 • Tặng Data : 30GB/ thángKhông
 • Hạng hội viên : Bạc
Đăng ký ngay
Gói B1000
1.000.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 60 phút
 • Thoại ngoại mạng : 1000 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 30 GB
 • SMS nội mạng : 100
 • SMS nội + ngoại mạng : 1000
 • Tặng Data : 30GB/ thángKhông
 • Hạng hội viên : Vàng
Đăng ký ngay
Gói B2000
2.000.000 VNĐ
 • Thoại nội mạng : Miễn phí 60 phút
 • Thoại ngoại mạng : 2000 (phút)
 • Data 3G/4G tốc độ cao : 60 GB
 • SMS nội mạng : 150
 • SMS nội + ngoại mạng : 2000
 • Tặng Data : 60 GB/ tháng
 • Hạng hội viên : Kim Cương
Đăng ký ngay