Thông Tin Liên Hệ

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Địa Chỉ :164 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0969.2828.56

Email: bangndp@viettel.com.vn